Permaipura Homestay (Smart House)

Kepuasan Anda adalah Matlamat Kami
HP: 016-4060356 Tel/Faks: 04-4580012

Pertanyaan

Salam 1 Malaysia

Posted by Hjh.Haslina on September 9, 2009 at 12:44 PM Comments comments (38)

1. Jika ada pertanyaan sila kemukakan?

2. Anda juga boleh kemukakan soalan di www.facebook.com/pphomestay